Måling av ullengde

Prosjekter - SkatteFUNN spælull

Ull fra spælsau - brukserfaringer og produktutvikling

Spælsau er betegnelsen på saueraser med kort hale. Ulla fra disse sauerasene kjennetegnes ved at fellen består av to forskjellige fibertyper: lange, kraftige dekkhår og kortere, finfibret underull. Denne kombinasjonen av fibertyper gir spælulla helt spesielle egenskaper i bruk og produksjon. Spælull er en fibertype som er lite brukt i industriell tekstilproduksjon fordi den byr på enkelte utfordringer i maskinell produksjon. Ved Selbu Spinneri har vi laget forskjellige produkter av ull fra spælsau siden 2011.

Vi har gjennom disse årene bygget opp mye kunnskap og erfaringer om bruks- og produksjonsegenskapene til ull fra spælsau. Vi har også fått mange tilbakemeldinger fra folk som har brukt garn av spælsau i forskjellige produkter og prosjekter. Basert på egne erfaringer og andres tilbakemeldinger, fant vi ut at vi trenger å jobbe mer med produktutvikling med spælull. Derfor søkte vi skatteFUNN-midler fra Forskningsrådet. Vi er svært glade for at vi fikk delfinansiert prosjektet med skatteFUNN. Dette er en bekreftelse på prosjektets kvalitet og relevans, samtidig som det gir oss et lite økonomisk spillerom for å fokusere ekstra mye på ull fra spælsau. 

Høsten 2020 startet vi prosjektet, med kartlegging av problemstillingene vi særlig fokuserte på. Noen av utfordringene var at spælulla var veldig krevende å jobbe med i maskinene våre, at mange opplever den som svært kløende og at en del plagg strikket av spælull nupper og røyter så mye at de kunne bli ubrukelige. Dette er tilsynelatende ganske forskjellige problemstillinger, men vi har gjennom prosjektet oppdaget at de henger sammen. Noe er knyttet til produksjonsprosess og produktutvikling, noe er knyttet til kunnskap og kunnskapsutveksling. Gjennom hele 2021 har vi hatt spesielt fokus på produkttesting, produktutvikling og kunnskapsarbeid rundt spælulla. I år skal vi konkludere og avslutte prosjektet. Vi vil formidle mer fra prosjektet fremover.

0